Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany został do realizacji zadań określonych  w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami), wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mającego siedzibę w Nowym Targu.


Adres:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
              ul. Jana Kazimierza 22
              34-400 Nowy Targ


Godziny pracy Inspektoratu:

Od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 16.00

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz. od 8.30 do 14.00
według zapisów prowadzonych przez Sekretariat PINB

 

Od poniedziałku do piątku : od 8.00 do 16.00

 

 

Godziny przyjęć stron przez pracowników Inspektoratu:

Biuletyn Informacji Publicznej